Nieuwe RIF-regeling 2019-2022 gepubliceerd

Nieuwsbericht | 20-11-2018

Minister van Engelshoven heeft onlangs de nieuwe RIF-regeling voor 2019-2022 ondertekend. De regeling is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd!

De complete tekst is hier te vinden.

Het doel van de regeling is ongewijzigd: het inzetten van geld voor publiek-private samenwerkingsverbanden in het mbo om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Voor de looptijd van de regeling is in totaal € 100 miljoen beschikbaar, verdeeld over verschillende tranches. Een drietal in het oog springende accenten van deze regeling:

 1. Er is expliciet aandacht voor vier thema’s: professionalisering van docenten, het stimuleren van een leven lang ontwikkelen, het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt van jongeren in een entreeopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs, ontwikkeling van onderzoekende vaardigheden.
 2. Er is voorzien in een midterm review, halverwege de subsidieperiode.
 3. De subsidie wordt verleend aan de onderwijsinstelling en verstrekt voor een periode van 4 jaar of 5 jaar.

De eerste mogelijkheid tot indiening van aanvragen is in januari 2019.

 • Nieuws

  Onder de loep: pps'en in Noord-Holland en Flevoland

  •    Hoe ontwikkelden de pps’en in het mbo in Noord-Holland en Flevoland zich de afgelopen jaren?  •    Wat zijn hun ambities en toekomstplannen voor de komende jaren? •    Waar liggen (...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF geeft nieuwe boost aan mbo

  Tien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven werden onlangs gehonoreerd voor hun ambitieuze plannen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Samen on...

  Lees meer
 • Nieuws

  Hoera, RIF werkt!

  Goed nieuws voor wie er nog aan twijfelde: het Regionaal Investeringsfonds levert inderdaad een belangrijke bijdrage aan een betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. O...

  Lees meer