Wil jij onderzoeken of je een RIF-aanvraag wil doen?

Om je een idee te geven hoe het proces verloopt, lees je hieronder welke stappen je zet voor je definitief een aanvraag indient.

Goed om te weten: Als we iets zonde van de tijd en energie vinden bij Katapult dan is het wel het wiel opnieuw uitvinden. En daarom helpen we waar het maar kan: wij - het RIF-ondersteuningsteam, onderdeel van Katapult - ondersteunen je bij een RIF-aanvraag, brengen je in contact met experts, organiseren ontmoetingen waarbij je ervaringen uitwisselt of wijzen je op documenten, tools of bijeenkomsten waar je je voordeel mee kunt doen.

Wil je een nieuw PPS-initiatief starten? Selecteer deze optie

Wil je een bestaande PPS uitbreiden met nieuwe doelgroepen, activiteiten, partners? Selecteer dan deze optie

1

Regeling verkennen

Met het RIF stelt het Ministerie van OCW subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking (pps) in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage dient aangevuld te worden met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid).

Wil jij onderzoeken of je een RIF-aanvraag wil doen? Verken of je ideeën en ambities passen bij het karakter en voorwaarden van de regeling.

2

Het mobiliseren van de PPS-partners

Past je idee en ambitie binnen de regeling, vorm dan een coalitie met daadkrachtige partners. Breed draagvlak maakt de kans van slagen van een pps groot!

Leg je plannen voor aan het RIF-ondersteuningsteam en DUS-I (voorregistratie) en laat je van advies voorzien, dat vergroot je slagingskans. Het RIF-team leest graag mee als critical friend.

 

3

Een plan maken en indienen

Het plan ontwikkel je uiteraard samen met je partners. Maak gezamenlijk een regiovisie en een plan van aanpak en beschrijf daarin concreet wat, waarom, voor wie en hoe je dat doet. Het RIF-team leest als ‘critical friend’ graag mee op de conceptplannen. Maak ook vooral gebruik van de ‘voorschouw’ door DUS-I op de conceptplannen. DUS-I kan de conceptplannen tussentijds toetsen aan de criteria van de regeling. Dat vergroot je slagingskans.

4

Beoordeling plan

Een onafhankelijke commissie, samengesteld uit ervaren leden uit het bedrijfsleven, overheid en het beroepsonderwijs beoordeelt de aanvragen. De commissie nodigt je uit om in een korte presentatie de schriftelijke aanvraag toe te lichten. Zorg ervoor dat je dan goed bent voorbereid: schuif met de juiste partners aan tafel en stem je verhaal vooraf goed met elkaar af. 

 

 

5

Starten

Na toekenning van de aanvraag begint het werk pas echt! Waar begin je? Veel pps’en zijn je voorgegaan en hebben hun lessen uit de startfase met ons gedeeld: wat (niet) te doen? Het pad dat je kiest is uniek voor jouw pps, maar je bent niet enig in je soort. Profiteer daarom zoveel mogelijk van de kennis en ervaring van andere pps'en. Dat scheelt een hoop tijd, energie en frustratie.

Stappenplan na toekenning

6

Ontwikkelen

Een pps ontwikkelt zich uiteraard niet in een rechte lijn maar in fases. Je test je eerste aannames en stelt ze voortdurend bij. Daarmee maak je je ambities concreter en zie je beter welke kansen realistisch zijn. En zo bereik je al testend en bijsturend het moment waarop activiteiten en producten/diensten succesvol blijken en kunnen worden opgeschaald: meer activiteiten, meer studenten, meer docenten, meer bedrijven. Een peer review helpt je bij het zetten van de volgende stap.

7

Verduurzamen

Verduurzaming - het verankeren - kan gaan over de ontwikkelde activiteiten en de opbrengsten van de pps, en over de pps zelf, als motor van vernieuwing. In alle gevallen werk je aan het bundelen en borgen van expertise, middelen, reputaties. 

 

 

8

Opschalen

Heb je jouw pps verduurzaamd en wil je graag uitbreiden? Dan biedt de opschalerssubsidie van het RIF uitkomst. Kijk bij 'subsidie voor opschalers' als je hierover meer wilt weten.

1

Regeling verkennen

Wil je een vervolg geven aan je bestaande publiek-private samenwerking (pps)? Dat kan! 

Met de nieuwe RIF-regeling kunnen bestaande pps' en worden verbreed en verdiept. Voorwaarde is dat je dan meer crebo’s en studenten bereikt dan je nu doet, en extra inzet op maatschappelijke thema’s, zoals: 
•    entreeopleidingen, 
•    professionalisering van docenten,
•    praktijkgericht onderzoek,
•    leven lang ontwikkelen. 
 

2

Het mobiliseren van de pps

Opschalen binnen het RIF betekent dat minimaal 50% van de bestaande partners achter de opschalingsambities staan. Dat betekent dat ten minste 50% van het bestaande netwerk deelneemt in het opschalingsplan. Uitbreiding van de focus, de proposities en het portfolio van de pps vraagt uiteraard – zowel voor bestaande als nieuwe doelgroepen - om nieuwe partners. 

3

Een plan maken en indienen

Een plan ontwikkel je samen met je partners. In een regiovisie en een plan van aanpak beschrijf je concreet het wat, waarom, voor wie en hoe.

Het RIF-ondersteuningsteam leest als ‘critical friend’ graag mee op de conceptplannen. Maak ook vooral gebruik van de ‘voorschouw’ door DUS-I op de conceptplannen. DUS-I kan de conceptplannen tussentijds toetsen aan de criteria van de regeling.

4

Beoordeling plan

Een onafhankelijke commissie, samengesteld uit ervaren leden uit het bedrijfsleven, overheid en het beroepsonderwijs beoordeelt de aanvragen. De commissie nodigt je uit om in een korte presentatie de schriftelijke aanvraag toe te lichten. Zorg ervoor dat je dan goed bent voorbereid: schuif met de juiste partners aan tafel en stem je verhaal vooraf goed met elkaar af. 

5

Starten

Na toekenning van de aanvraag begint het werk pas echt! Waar begin je? Het ‘pionieren’ van de pps start eigenlijk opnieuw: opschaling in deze betekenis (nieuwe doelgroepen, nieuwe activiteiten, nieuwe partners) is redelijk nieuw. Hoe dat gaat ondervind je proefondervindelijk, net als bij het opstarten van je pps.

Stappenplan na toekenning

6

Ontwikkelen

Het doorontwikkelen van een pps verschilt niet zoveel van starten, je doorloopt dezelfde cyclus opnieuw. Je test je aannames en stelt ze voortdurend bij. Daarmee maak je je ambities concreter en zie je beter welke kansen realistisch zijn. En zo bereik je al testend en bijsturend het moment waarop activiteiten en producten/diensten succesvol blijken: meer activiteiten, meer studenten, meer docenten, meer bedrijven. Een peer review helpt je bij het zetten van de volgende stap. Daarin bieden wij ondersteuning.

7

Verduurzamen

Verduurzaming - het verankeren - kan gaan over de ontwikkelde activiteiten en de opbrengsten van de pps, en over de pps zelf, als motor van vernieuwing. In alle gevallen werk je aan het bundelen en borgen van expertise, middelen, reputaties.