Subsidieregeling Regionaal Investeringsfonds MBO uitgebreid

Nieuwsbericht | 01-11-2017

Vanaf 2018 wordt het in bijzondere gevallen mogelijk de RIF-subsidie na de looptijd van 4 jaar met een jaar te verlengen. Daarnaast kunnen scholen cofinanciering aanvragen voor projecten die in 2014 en 2015 zijn gestart.

Regionaal Investeringsfonds MBO

Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt is het voor mbo-instellingen nodig om nauw samen te werken met innovatieve bedrijven. Met het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) stelt het Ministerie van OCW tot en met 2018 subsidie beschikbaar om deze samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven te stimuleren.

Met het doel het beroepsonderwijs beter op de arbeidsmarkt aan te laten sluiten zijn er twee wijzigingen in de regeling aangebracht:

Verlenging subsidieperiode (1)

Voor lopende RIF projecten wordt het in bijzondere gevallen mogelijk de subsidie met één jaar te verlengen. Inmiddels zijn enige signalen ontvangen vanuit pps'en dat de subsidieperiode van vier jaar mogelijk niet haalbaar zal zijn. Om te voorkomen dat projecten om deze reden moeten stoppen gaat deze wijziging per 1 januari 2018 van kracht. Bij bijzondere omstandigheden die voortvloeien uit de uitvoering van het project kan, door de onderwijsinstelling uit het samenwerkingsinitiatief, een verzoek tot verlenging worden ingediend bij DUS-I. Dit gaat om een budgetneutrale verlenging van de subsidiabele periode, niet om extra geld!

Cofinanciering voor onderwijsinstellingen (2)

Tot slot wordt het mogelijk gemaakt dat ook onderwijsinstellingen van projecten gestart in 2014 en 2015, bij mogen dragen in de cofinanciering. Voorwaarde is wel dat dit ten hoogste één derde deel bedraagt van de totale projectkosten. (Cofinanciering is voor de aanvragers van de RIF-subsidie vanaf 2016 al mogelijk gemaakt door een wijziging van de regeling in 2016.)

Bekijk de regeling in de Staatscourant.

 • Nieuws

  Hoera, RIF werkt!

  Goed nieuws voor wie er nog aan twijfelde: het Regionaal Investeringsfonds levert inderdaad een belangrijke bijdrage aan een betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. O...

  Lees meer
 • Nieuws

  Elf samenwerkingsverbanden aan de slag

  Het is het jaar van de dubbele cijfers. Net als in de eerste helft van 2020 werden ook nu elf samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven gehonoreerd voor hun ambitieuze plannen ...

  Lees meer
 • Nieuws

  Fors impuls voor LLO in mbo

  Elf samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven schreven stevige plannen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en werden daarvoor gehonoreerd. Samen on...

  Lees meer