7,8 miljoen voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Nieuwsbericht | 22-10-2018

Acht samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven krijgen in totaal 7,8 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is te spreken over de samenwerking: “Om studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomst, is het nodig dat opleidingen up-to-date zijn. Het is daarom mooi om te zien dat mbo-scholen en bedrijven samen investeren om de aansluiting tussen beide nog verder te verbeteren.”

Toekenningen
De acht samenwerkingen richten zich op informatietechnologie, groen, zorg, bouw en infra, logistiek en horeca. Onder de toekenningen zijn bijvoorbeeld AOC Oost en de agrosector in Oost-Nederland. Er is steeds meer vraag naar mbo geschoold personeel in de agrosector, terwijl het aantal studenten van het AOC afneemt. Door een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, probeert dit samenwerkingsverband deze trend te stoppen.

Alle PPS’en zijn van harte welkom in het Katapult-netwerk!

Regionaal Investeringsfonds mbo
Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 119 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen, die in totaal ruim 108 miljoen euro hebben ontvangen. Bekijk al de toekenningen op deze landkaart

Nieuwe ronde
Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar opnieuw de mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds. U kunt nu al ondersteuning krijgen bij PBT voor het schrijven van een aanvraag voor de volgende ronde. De eerstvolgend ronde start 1 januari 2019.  

PBT biedt samenwerkingsverbanden ondersteuning bij het indienen van een RIF-aanvraag door het aanbieden van:
- een brainstormsessie over de contouren van uw plannen en doelen;
- het faciliteren van business model sessies met uw partners;
- een SWOT-analyse van het conceptplan van uw aanvraag;
- uw in contact brengen met de human capital coördinator voor uw relevante topsector om een adhesiebetuiging aan te vragen.

Neem hiervoor contact op met Margriet Lautenschutz (m.lautenschutz@pbt-netwerk.nl) of Sander van der Ham (s.vanderHam@pbt-netwerk.nl).

 • Nieuws

  RIF-budget voor 2023 verhoogd met 2 miljoen euro

  We weten natuurlijk wel dat de samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven succesvol is en een hoop mooie resultaten oplevert. En daarom doet het ons goed dat de huidige regeling Re...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF met een jaar verlengd

  Dat de samenwerking tussen mbo-onderwijs en bedrijfsleven veel moois oplevert weten we al lang. En daarom doet het ons goed dat nóg meer studenten de kans krijgen om te profiteren van ee...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF is 12 samenwerkingsverbanden rijker

  Van de dertien plannen die afgelopen januari werden ingediend om de aansluiting tussen mbo-onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, werden er twaalf beloond met een subsidie. Samen ontva...

  Lees meer