Nieuwe RIF-regeling 2019-2022 gepubliceerd

Nieuwsbericht | 20-11-2018

Minister van Engelshoven heeft onlangs de nieuwe RIF-regeling voor 2019-2022 ondertekend. De regeling is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd!

De complete tekst is hier te vinden.

Het doel van de regeling is ongewijzigd: het inzetten van geld voor publiek-private samenwerkingsverbanden in het mbo om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Voor de looptijd van de regeling is in totaal € 100 miljoen beschikbaar, verdeeld over verschillende tranches. Een drietal in het oog springende accenten van deze regeling:

 1. Er is expliciet aandacht voor vier thema’s: professionalisering van docenten, het stimuleren van een leven lang ontwikkelen, het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt van jongeren in een entreeopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs, ontwikkeling van onderzoekende vaardigheden.
 2. Er is voorzien in een midterm review, halverwege de subsidieperiode.
 3. De subsidie wordt verleend aan de onderwijsinstelling en verstrekt voor een periode van 4 jaar of 5 jaar.

De eerste mogelijkheid tot indiening van aanvragen is in januari 2019.

 • Nieuws

  RIF-budget voor 2023 verhoogd met 2 miljoen euro

  We weten natuurlijk wel dat de samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven succesvol is en een hoop mooie resultaten oplevert. En daarom doet het ons goed dat de huidige regeling Re...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF met een jaar verlengd

  Dat de samenwerking tussen mbo-onderwijs en bedrijfsleven veel moois oplevert weten we al lang. En daarom doet het ons goed dat nóg meer studenten de kans krijgen om te profiteren van ee...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF is 12 samenwerkingsverbanden rijker

  Van de dertien plannen die afgelopen januari werden ingediend om de aansluiting tussen mbo-onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, werden er twaalf beloond met een subsidie. Samen ontva...

  Lees meer