Onder de loep: pps'en in Noord-Holland en Flevoland

Nieuwsbericht | 08-06-2021

•    Hoe ontwikkelden de pps’en in het mbo in Noord-Holland en Flevoland zich de afgelopen jaren? 
•    Wat zijn hun ambities en toekomstplannen voor de komende jaren?
•    Waar liggen (onbenutte) kansen om door de pps-ontwikkeling bij te dragen aan regionale maatschappelijke en/of economische vraagstukken?
•    En welke rol spelen de pps’en in het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken in de komende jaren?

Vragen waarover het Katapultteam zich samen met de beide provincies heeft gebogen. De uitkomsten daarvan bundelden we in twaalf observaties en voegden er aanbevelingen aan toe. Afgelopen 18 mei bespraken we de uitkomsten van deze analyse met een aantal projectleiders en de stakeholder van de pps'en. 

Het begrip “derde golf” kreeg tijdens de bijeenkomst een positieve invulling! Daar waar de pps'en aanvankelijk vooral bezig waren met het actualiseren van de onderwijsinhoud, en de vorm van het onderwijs, geven zij nu vorm aan
de derde innovatiegolf gericht op de innovatie van de beroepspraktijk. Om deze beweging te ondersteunen is ander stimuleringsbeleid nodig en beide provincies pakken dit ook op.

Meer informatie zie:
-    Managementsamenvatting
-    Eindrapportage
-    Powerpoint 18 mei

 • Nieuws

  RIF-budget voor 2023 verhoogd met 2 miljoen euro

  We weten natuurlijk wel dat de samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven succesvol is en een hoop mooie resultaten oplevert. En daarom doet het ons goed dat de huidige regeling Re...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF met een jaar verlengd

  Dat de samenwerking tussen mbo-onderwijs en bedrijfsleven veel moois oplevert weten we al lang. En daarom doet het ons goed dat nóg meer studenten de kans krijgen om te profiteren van ee...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF is 12 samenwerkingsverbanden rijker

  Van de dertien plannen die afgelopen januari werden ingediend om de aansluiting tussen mbo-onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, werden er twaalf beloond met een subsidie. Samen ontva...

  Lees meer