Onder de loep: pps'en in Noord-Holland en Flevoland

Nieuwsbericht | 08-06-2021

•    Hoe ontwikkelden de pps’en in het mbo in Noord-Holland en Flevoland zich de afgelopen jaren? 
•    Wat zijn hun ambities en toekomstplannen voor de komende jaren?
•    Waar liggen (onbenutte) kansen om door de pps-ontwikkeling bij te dragen aan regionale maatschappelijke en/of economische vraagstukken?
•    En welke rol spelen de pps’en in het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken in de komende jaren?

Vragen waarover het Katapultteam zich samen met de beide provincies heeft gebogen. De uitkomsten daarvan bundelden we in twaalf observaties en voegden er aanbevelingen aan toe. Afgelopen 18 mei bespraken we de uitkomsten van deze analyse met een aantal projectleiders en de stakeholder van de pps'en. 

Het begrip “derde golf” kreeg tijdens de bijeenkomst een positieve invulling! Daar waar de pps'en aanvankelijk vooral bezig waren met het actualiseren van de onderwijsinhoud, en de vorm van het onderwijs, geven zij nu vorm aan
de derde innovatiegolf gericht op de innovatie van de beroepspraktijk. Om deze beweging te ondersteunen is ander stimuleringsbeleid nodig en beide provincies pakken dit ook op.

Meer informatie zie:
-    Managementsamenvatting
-    Eindrapportage
-    Powerpoint 18 mei

 • Nieuws

  RIF stimuleert verbreding en verdieping in focus

  Tien nieuwe subsidies kent het RIF toe in de tweede ronde van 2021. Waaronder een gezamenlijke pps van maar liefst zeven Brabantse mbo-instellingen, onder de vlag van het Kennispact mbo ...

  Lees meer
 • Nieuws

  Onder de loep: pps'en in Noord-Holland en Flevoland

  •    Hoe ontwikkelden de pps’en in het mbo in Noord-Holland en Flevoland zich de afgelopen jaren?  •    Wat zijn hun ambities en toekomstplannen voor de komende jaren? •    Waar liggen (...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF geeft nieuwe boost aan mbo

  Tien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven werden onlangs gehonoreerd voor hun ambitieuze plannen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Samen on...

  Lees meer