RIF is 12 samenwerkingsverbanden rijker

Nieuwsbericht | 13-06-2022

Van de dertien plannen die afgelopen januari werden ingediend om de aansluiting tussen mbo-onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, werden er twaalf beloond met een subsidie. Samen ontvangen ze in totaal € 15,1 miljoen om hun ambities waar te maken. Daarbij weerhield de coronacrisis het bedrijfsleven opnieuw niet zich te committeren aan een samenwerking met het onderwijs: maar liefst 186 partners sluiten aan bij de projecten.

‘Groen’ en ‘Horeca’ in trek

De totale kosten van alle projecten komen neer op ruim € 43,9 miljoen, waarbij € 15,1 miljoen gefinancierd wordt met subsidie vanuit DUS-I. Ruim € 28,8 miljoen komt tot stand met behulp van cofinanciering. De meerderheid van de deelnemers richt zich met hun samenwerkingsverband op meerdere opleidingsdomeinen, daarbij zijn naast Bouw en Infra en Zorg en Welzijn, de domeinen Groen, Horeca en Bakkerij en Toerisme in trek.

Primeur in het RIF-netwerk is Equestrum Campus, een pps die werkt aan innovatie en talent in de hippische sector. De samenwerking focust zich op het meetbaar maken van paardenwelzijn - want meten is weten - één van de grootste uitdagingen voor deze mooie internationale sector van (top)sport en recreatie. Verder is er een Entree-pps gestart. Entree in Beweging richt zich op de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt op alle uitstroomrichtingen van de betrokken mbo-onderwijsinstellingen. Een sluitende aanpak leidt jongeren waarvoor nu nog geen passend traject is op, en begeleidt ze vervolgens naar een duurzame arbeidsplaats.De samenvattingen van de plannen vind je hier.

Regionaal Investeringsfonds mbo

Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Samenwerkingsverbanden in het mbo kunnen de hele maand juni een aanvraag indienen. Sinds 2014 kwamen er nu in totaal 182 regionale samenwerkingsverbanden tot stand.

 • Nieuws

  RIF met een jaar verlengd

  Dat de samenwerking tussen mbo-onderwijs en bedrijfsleven veel moois oplevert weten we al lang. En daarom doet het ons goed dat nóg meer studenten de kans krijgen om te profiteren van ee...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF is 12 samenwerkingsverbanden rijker

  Van de dertien plannen die afgelopen januari werden ingediend om de aansluiting tussen mbo-onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, werden er twaalf beloond met een subsidie. Samen ontva...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF stimuleert verbreding en verdieping in focus

  Tien nieuwe subsidies kent het RIF toe in de tweede ronde van 2021. Waaronder een gezamenlijke pps van maar liefst zeven Brabantse mbo-instellingen, onder de vlag van het Kennispact mbo ...

  Lees meer