RIF-budget voor 2023 verhoogd met 2 miljoen euro

Nieuwsbericht | 04-11-2022

We weten natuurlijk wel dat de samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven succesvol is en een hoop mooie resultaten oplevert. En daarom doet het ons goed dat de huidige regeling Regionaal Investeringsfonds MBO 2019-2022 (RIF) niet alleen met één jaar wordt verlengd, maar dat het budget ook nog eens met 2 miljoen euro wordt verhoogd. Het totale subsidieplafond voor 2023 ligt nu op 27 miljoen euro. Dat betekent dat nog meer studenten kunnen profiteren van een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt.

In januari en juni 2023 worden opnieuw aanvraagrondes opengesteld onder de huidige regels. Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 een nieuwe regeling in werking die aansluit bij de werkagenda mbo die de minister van OCW na de zomer met de mbo-sector wil afsluiten, en bij nieuwe kwaliteitsafspraken in het mbo.

Wat is het RIF?

Voor wie het gemist heeft: in 2013 startte het RIF om de aansluiting tussen het middelbaar beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Het fonds stimuleert publiek-private samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en regionale overheden. En met succes, blijkt ook weer uit recente evaluaties. In de afgelopen jaren kwamen 187 aansprekende samenwerkingsverbanden tussen scholen en bedrijven mede door het RIF tot stand.

 • Nieuws

  RIF-budget voor 2023 verhoogd met 2 miljoen euro

  We weten natuurlijk wel dat de samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven succesvol is en een hoop mooie resultaten oplevert. En daarom doet het ons goed dat de huidige regeling Re...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF met een jaar verlengd

  Dat de samenwerking tussen mbo-onderwijs en bedrijfsleven veel moois oplevert weten we al lang. En daarom doet het ons goed dat nóg meer studenten de kans krijgen om te profiteren van ee...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF is 12 samenwerkingsverbanden rijker

  Van de dertien plannen die afgelopen januari werden ingediend om de aansluiting tussen mbo-onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, werden er twaalf beloond met een subsidie. Samen ontva...

  Lees meer